Projemiz

 

 AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu -III
Medya Hibe Programı (CSD-III/M)
«Türk Medyasında Haber Takibi»
(News Coverage on Turkish Media Landscape) Projesi – 2014

 

AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu -III Medya Hibe Programı (CSD-III/M) kapsamında yürütmekte olduğumuz “Türk Medyasında Haber Takibi ” adlı hibe projemizin tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz.

Bu Hibe Programı 2010 Türkiye Ulusal Programı kapsamında, IPA-1 “Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma” Bileşeni altında AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Toplam Bütçe                            : 3.000.000 €

Lot 1: Medya Kuruluşları          : 2.000.000 €

Lot 2: Medya Alanındaki STK’lar: 1.000.000 €

Proje Başına

Asgari miktar                            : 50.000 €

Azami miktar                            : 150.000 €

Proje Adı: Türk Medyasında   Haber Takibi (News Coverage on Turkish Media Landscape )

Proje Faydalanıcısı: Giresun Gazeteciler Derneği

Proje Süresi: 12 Ay

Proje Ortakları: Reportrar Utan Granser- (Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği) Stockholm-İSVEÇ

Başvuru Tarihi: 12.07.2013

Sözleşme Tarihi: 18.09.2014

Başlama Tarihi: 15.10.2014

Finansman: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Giresun’dan Kabul Edilen Proje Sayısı: 1

 

Projenin Amacı

 

 • AB-Türk medyası ve medya ile ilgili STK’lar arasındaki iletişimi güçlendirilmek ve ortak faaliyetler yürütmektir.

 

Proje Kapsamında Gerçekleştirilecek Etkinlikler

 

Faaliyet 1.1: Mobilizasyon Faaliyetleri

 

 • Proje Koordinatörü, Yerel Medya Uzmanı, Mali İşler Koordinatörü, Proje Sekreterinden oluşan proje ekibi göreve başlatılacaktır.
 • Ayni katkı ile proje ofisi oluşturulacak.
 • Türkiye’de, İsveçli ortağın katılımı ile toplantı ve çalıştaylar yapılacaktır.
 • Proje çalışmalarının yayınlanacağı web sitesi kurulacaktır.

 

Faaliyet 1.2: Tanıtım Faaliyetleri

 

 • Giresun’da, en az 15 medya organizasyonuna yönelik tanıtım toplantıları yapılacak, kurum yönetimlerinden, gazetecilerin projeye katılımlarına izin vermeleri istenecek, en az 10 kurumun projeye katılımları sağlanacaktır.
 • Giresun’dan  gazeteciler, «Türkiye’de medya sahipliğinde monopolizasyon» konusunda makale yazma çağrısı yapılacaktır.

 

Faaliyet 2.1: Makale Yazım Faaliyetleri

 

 • Projenin 1. ayından 4. ayının sonuna kadar yazılacak makalelerin konuları,  ilgili web sayfasından duyurulacaktır.
 • Projenin 5. ayından 8. ayının sonuna kadar 30 adet makale yazılacaktır.

 

Faaliyet 2.2 Kitap Yayını ve Dağıtım Faaliyetleri

 

 • Projenin 9. ayından 10. ayının sonuna kadar yazılan makalelerin İngilizce ’ye çevirileri yapılacak.
 • Projenin 11. ayında kitabın basım işleri gerçekleştirilecek.
 • Projenin 12. ayında basılan kitabın dağıtımı yapılacak ve Türkiye’de proje kapanış toplantısı yapılacaktır.

 

Faaliyet 3: Yaygınlaştırma Faaliyetleri

 

 • Projenin 1. ayında Türkiye ’de, 4. ve 8. aylarında İsveç’te birer seminer; 12. ayında Türkiye’de bir konferans düzenlenecek.
 • Projenin 1. ve 12. aylarında Türkiye’de, 4. ve 8. aylarında İsveç’te birer basın toplantısı düzenlenecektir.

 


Yukarı Çık